Chồng xa

Mỗi khi nghe bài hát Bông điên điển, chị đều khóc. Chị lấy chồng xa, cách nhà cả mấy trăm cây số. Con cái, công việc kéo chị tất tả cả năm, chỉ rảnh mỗi dịp tết để về thăm nhà, cũng chỉ dăm ba bữa.

Xem thêm