3 sai lầm điển hình của cha mẹ Việt khiến bé biếng ăn từ sớm

Thực tế, các bé phương Tây biếng ăn thường gặp từ 1 tuổi trở lên, trong khi đó đa phần trẻ em Việt Nam lại thường có biểu hiện biếng ăn ngay từ khi bắt đầu ăn dặm, thậm chí tình trạng biếng ăn rất phức tạp từ 6 tháng tuổi, kéo dài đến 7 tuổi. Vì sao các nước phương tây rất ít trẻ em biếng ăn dưới 1 tuổi?

Xem thêm