Dạy con khoa học công nghệ bằng đồ chơi robot

Mỗi ngày công nghệ trở nên tiên tiến hơn, ta đều thấy việc theo kịp công nghệ là cực kỳ quan trọng. Làm sao để nuôi dạy con thông minh hơn và thích nghi hơn, nhiều gia đình ở các nước tiên tiến đã lựa chọn cách cho con học lắp ráp robot từ nhỏ để con có thể tự xây dựng các thiết bị có tính robot.

Xem thêm